Huizen bouw je op een fundament! Bedrijven ook!

Met Stippels & Co help ik bedrijven om beter zichtbaar en beter vindbaar te worden. Door een Frisse Blik te werpen op de activiteiten van een bedrijf of kantoor wordt duidelijk op welke punten men verbeteringen aan kan brengen voor een sterkere profilering naar buiten toe.

Gemiddeld website bezoek is 1,5 minuut

Een sterke en heldere profilering is nodig om nieuwe klanten uit te leggen waarom ze voor dit bedrijf of kantoor moeten kiezen. Via de eigen website en sociale media die men inzet, is dit namelijk lang niet altijd meteen zichtbaar. Dat is wel van belang, zeker als je bedenkt dat het gemiddelde website bezoek slechts 1,5 minuut duurt. Je moet gewoon snel je punt maken.

Zichtbaar door een helder profiel

Het maken van  een helder profiel doe je door eerst op zoek te gaan naar de visie, de missie en de kernwaarden van een bedrijf. Dat is als het ware het fundament van de identiteit van een organisatie. In dit stadium bepaal je ook de doelen voor de komende 3 jaar. Veel langer vooruit kijken is niet aan te raden. De wereld verandert zo snel tegenwoordig. Deze stap is voor mij vergelijkbaar met het storten van een fundering van een huis. Als dit fundament er ligt kan je verder gaan bouwen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Als het fundament bekend is, kijk je naar de huisstijl, de communicatie en het gedrag van de mensen in de organisatie. Past die nog wel bij de geformuleerde missie en visie? Vaak is dat niet zo. Maak dan een plan om dit de komende jaren weer consistent te maken. Zo bouw je verder op een sterke basis. Om iedereen aan te laten sluiten bij de nieuwe richting betrek je in dit stadium ook de medewerkers. Zij moeten wel aangesloten blijven bij het vernieuwingsproces. Als alles af  is ben je zover om de buitenwereld te informeren. Je hangt als het ware de slingers en de ballonnen op en geeft een knalfeest. Zo is heel snel zichtbaar waar de organisatie vanaf nu voor staat.

Wanneer zet je zo’n stap?

Het najaar is heel geschikt om de balans op te maken en tijd te stoppen in het neerzetten van een zichtbaar bedrijf. Je bent lekker uitgerust na de vakantie en hebt genoeg energie om het proces op te starten. Denk er maar eens over na als je straks vrij bent en geniet van de zomer. Fijne vakantie!