Huizen bouw je op een fundament! Teams ook!

Met Stippels & Co help ik organisaties om hun teams beter te laten samenwerken. Door samen met het team te kijken naar wat hen te doen staat om een bijdrage te leveren aan het doel van de organisatie wordt duidelijk welke verbeteringen er nodig zijn om met elkaar die klus te klaren.

Met elkaar allemaal dezelfde kant op gaan werkt

Door met het team eerst op zoek te gaan naar:

  • de visie
  • de missie
  • de kernwaarden
  • te beschrijven wat je toevoegt binnen de organisatie
  • en doelen te bepalen

Daardoor krijg je focus. Je hebt nu het fundament van de identiteit van het team. Je richt je op een periode van een jaar of 3, langer vooruit kijken is niet aan te raden. De wereld verandert zo snel. Deze stap is voor mij vergelijkbaar met het storten van een fundering van een huis. Als dit fundament er ligt kan je verder gaan bouwen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Als het fundament bekend is, kijk je wat er nodig is om samen met het team de doelen te behalen. De communicatie binnen het team en het gedrag van de mensen naar elkaar nemen we onder de loep. We kijken naar een methode de doelen te realiseren. Bijvoorbeeld door de overlegstructuur tegen het licht te houden en te bepalen wat het doel is van ieder overleg. Passen de bestaande vaste overleggen nog wel bij de geformuleerde missie en visie en doelen? Zo bouw je verder op een sterke basis. We kijken ook naar wat ieder teamlid nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Is er coaching nodig of een cursus of opleiding om beter aan te sluiten bij wat het team wil bereiken. Zij moeten wel aangesloten blijven bij het vernieuwingsproces.

Wanneer zet je zo’n stap?

Het najaar is heel geschikt om de balans op te maken en tijd te stoppen in het neerzetten van goed functionerende teams. Je bent lekker uitgerust na de vakantie en hebt genoeg energie om het proces op te starten. Denk er maar eens over na!